Bộ công tắc đơn ngang(Clipsal)

Bộ công tắc đơn ngang(Clipsal)

 

Bộ công tắc đơn ngang

Bộ công tắc đôi ngang

Bộ công tắc ba ngang

Bộ công tắc đơn dọc

Bộ công tắc  đôi  dọc

Bộ công tắc ba ngang

Nhà sản xuất : Clipsal

Speak Your Mind