9-Hollow Plunger Cylinders – Gravity Return, Spring Return & Hydraulic Return

Hollow Plunger Cylinders - Gravity Return, Spring Return & Hydraulic Return

 

9-Hollow Plunger Cylinders – Gravity Return, Spring Return & Hydraulic Return

  • Loại trả về bằng lò xo (Spring return): Tải trọng 5T-110T
  • Loại trả về bằng thủy lực (Hydraulic return): Tải trọng 30T, 60T, 100T
  • Loại trả về bằng trọng lực (Gravity return): Tải Hollow Plunger Cylinders - Gravity Return, Spring Return & Hydraulic Return-1trọng chỉ 30T
  • Nhỏ gọn, hành trình rỗng bên trong