Liên hệ

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG

Địa chỉ: 72 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 064 3573 537 – Fax: 064 3573 273
Email: esc@easternsea.com.vn
Hotline: 0986 53 59 59