Locknut Cylinders – Gravity Return & Hydraulic Return

Locknut Cylinders – Gravity Return & Hydraulic Return

4. Short Stroke Cylinders - Spring Return

  • Trọng tải từ 10T – 250T, chiều dài stroke có 3 loại 50, 150 & 300mm
  • Thích hợp với hoạt động nâng trong thời gian dài và ổn định
  • An toàn khi nâng với khóa cơ học để cố định.