Lưỡi cưa Multi cutter

Lưỡi cưa Multi cutter

MARS MULTI CUTTER, 100MM X 20TX 1.5MM X 20MM, I/N: 102-04-MC04020/ Lưỡi cưa Mars

 

Các ứng dụng cắt: ống PVC, fibreglas, đá phiến, nhôm, ván ép và ván dăm

Speak Your Mind