Multi 9-C60a &C60N

Multi 9-C60a &C60N

MCb 1P, 2P, 3P dùng để kiểm soát , bảo vệ quá tải và ngằn mạch

Dùng trong mạch lưới dân dụng và công nghiệp

Tiêu chau63n IEC 898, IEC 947-2

Đường cong loại C

Điện áp thử nghiệm xung: 6kV

Speak Your Mind