Máy uốn cuộn

Máy uốn cuộn Model: RB60, RB43 Share +1 Tweet Share Pin StumbleShares 0

Máy uốn ống với trục không gá

Máy uốn ống với trục không gá Model: KBV, 3000, 6000 Share +1 Tweet Share Pin StumbleShares 0

Máy uốn ống với trục gá

Máy uốn ống với trục gá Áp dụng cho uốn bán kính ≤ 2xD. Model: 4800, 5000, 7000, 9000 Share +1 Tweet Share Pin StumbleShares 0