Giới thiệu Eastern Sea

Nhìn lại chặng đường tới Thành công Hơn 40 năm qua, Calgaz đã sản xuất các loại khí, bình hiệu chuẩn… và hơn 20 năm sản xuất loại khí hỗn hợp 4 trong 1. Cho tới hôm nay, Calgaz đã và đang là công ty bán sản phẩm nhiều nhất trong ngày công nghiệp khí […]