Locknut Cylinders – Gravity Return & Hydraulic Return

Locknut Cylinders - Gravity Return & Hydraulic Return-2

Locknut Cylinders – Gravity Return & Hydraulic Return Trọng tải từ 10T – 250T, chiều dài stroke có 3 loại 50, 150 & 300mm Thích hợp với hoạt động nâng trong thời gian dài và ổn định An toàn khi nâng với khóa cơ học để cố định. Share +1 Tweet Share Pin StumbleShares 0