Lưu lượng kế 8701

Lưu lượng kế 8700 hàng loạt hệ thống lưu lượng kế từ tính, bao gồm một 8701 từ flowtube, cáp tín hiệu và một loạt máy phát 8712C, đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng dẫn điện, và phát đi một tín hiệu điện tỷ lệ thuận. Thông số kỹ thuật: Phạm vi Giới […]