Ống nhựa Teflon – PTFE dạng ống

Mô tả: Ống nhựa Teflon – PTFE dạng ống Nhựa Teflon – PTFE dạng ống (Ống PTFE  chịu nhiệt) được tạo ra bởi dạng rỗng bên trong cấu trúc của vật liệu, làm cho nó tính chất lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị y tế, thiết bị vật dụng cách điện, các bộ […]