Công ty TNHH Hải Đông là nhà phân phối các sản phẩm từ hãng Aquasol/USA

Tập đoàn Aquasol, nhà sản xuất hàng đầu cung cấp vật tư tiêu hao ngành hàn, các sản phẩm giấy tan và vật liệu hỗ trợ trong quá trình purging mối hàn.

Doanh nghiệp được thành lập vào năm 2003 với sứ mệnh phát triển các sản phẩm tiên tiến và sáng tạo nhất, một vài trong số đó được cấp bằng sáng chế.

Việc phân phối các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ của Aquasol đã mở rộng ra hơn 90 quốc gia chỉ trong 16 năm ngắn ngủi. Với một số bằng sáng chế được cấp và đang chờ xử lý tại Hoa Kỳ và quốc tế, Aquasol cam kết thúc đẩy công nghệ purging.

Bên cạnh việc thúc đẩy một môi trường đổi mới, Tập đoàn Aquasol nắm giữ những giá trị cốt lõi sau:

Thiết kế, phát triển các sản phẩm độc đáo, giá trị gia tăng chất lượng cao nhất, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung toàn cầu

Dịch vụ khách hàng đặc biệt với toàn bộ khách hàng.

Đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển