Giấy tan, băng cuốn hòa tan trong nước

Giấy hòa tan trong nước Aquasol cung cấp một màng ngăn tuyệt vời được sử dụng để giữ lại các loại khí quý như argon và helium trong khu vực hàn trong quá trình hàn TIG trên ống thép không gỉ và ống nhôm.

Bao gồm natri carboxyl methyl cellulose và bột gỗ, Giấy hòa tan nước Aquasol hòa tan nhanh chóng và hoàn toàn trong hầu hết các chất lỏng bao gồm cả nước.

Các tính năng và lợi ích:

  • Màng ngăn khí purging mối hàn, ít thấm khí, sử dụng cho bất kì đường kính ống nào.
  • Phân hủy sinh học và an toàn
  • Loại bỏ dễ dàng và tiện lợi
  • Có thể phân hủy được