Hệ thống mô đun túi phồng I – purge X

I-Purge X là hệ thống túi phồng thích nghi nhất và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

I-Purge X được trang bị Công nghệ (BET- Bladder Expansion Technology) cho phép phù hợp với nhiều kích cỡ ống.

Các tính năng hiện đại này cho phép người vận hành tạo ra nhiều cấu hình, bao gồm đầu 1 đầu bịt ống pipe stopper và đầu giảm reducer.

Các tính năng và lợi ích:

  • Mô đun Túi phồng A & B
  • Kiểm soát nhiệt độ cao gia tăng cao
  • Khớp nối nhanh có thể lắp lẫn
  • Van điều áp (bản quyền).
  • Bộ khuếch tán khí trơ
  • Hệ thống 3 ống dẫn khí tubing (xanh, đen, trắng)
  • Kết nối tách rời.