Miếng chêm tan trong nước- Solushim

Miếng chêm SoluShim là một giải pháp sáng tạo để duy trì các khoảng cách hở chính xác trên các tấm thép, ống và mặt bích theo yêu cầu AWS codes D1.1 – D1.6 và ống API 1101.

SoluShim tương thích với mọi kim loại và ngay lập tức bắt đầu hòa tan khi được đưa vào nước. Điều này cho phép các que được tháo ra dễ dàng khỏi mối hàn đính (fit up), không để lại tồn dư có thể làm giảm chất lượng mối hàn.

Đặc tính và lợi ích:

  • Phù hợp với các quy định tại AWS (hiệp hội hàn Hoa Kỳ)
  • Không gây ô nhiễm trong khi hàn
  • Lắp đặt ống và đường hàn đồng nhất.
  • Loại bỏ miếng chêm đơn giản