Camera sử dụng trong giám sát và tái tạo môi trường

Điểm nổi bật:

  • Camera dưới nước với điều kiện thiếu sáng.
  • Camera cho hình ảnh màu.
  • Camera HDTV
  • Camera chìm dưới nước thời gian lâu dài
  • Hoạt động từ xa hoặc tự xử lý
  • Hệ thống camera quan sát các trạm điện gió