Thiết bị đầu nối

Công ty Hải Đông phân phối các thiết bị đấu nối CROUSE-HINDS (loại thường và loại chống cháy nổ)

1. CROUSE-HINDS Cable gland

2. Hộp kéo dây CROUSE-HINDS

3. Hộp đấu nối CROUSE-HINDS chống cháy nổ dùng trong công nghiệp

4. Ổ cắm CROUSE-HINDS chống cháy nổ dùng trong hàng hải.

5. Công tắc CROUSE-HINDS chống cháy nổ dùng trong hàng hải.