Van điều khiển và hệ thống Turbine Bypass cho nhà máy nhiệt điện, hệ thống nồi hơi và công nghiệp chế biến

(Tiếng Việt) Van chặn spray water ASV

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Van chặn nước AVW (Van cách ly)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Van chặn hơi AVD (Van cách ly hơi)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Van điều chỉnh hơi nước DZE (Van turbin bypass)

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

(Tiếng Việt) Van cửa dẹt loại F

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Check Valve

Ball Valve

 

Butterfly Valve

Butterfly Valve