Socket SH type (Hose barb)

Socket SH, Khop noi đau cai đuoi chuot

 

Model Đường kính Trọng lượng (g)

Kích thước (mm)

Ls ΦD A T ΦBs
17SH 1/4″ 99 69.5 26.5 27 7.2 4.5
20SH 1/4″ 103 72.5 26.5 30 9 5
30SH 3/8″ 106 76.5 26.5 34 11.3 7.5
40SH 1/2″ 118 78.5 26.5 36 15 9
400SH 1/2″ 220 83 35 36 15 9
600SH 3/4″ 251 92 35 45 21 14

800SH

1″ 273 102 35 55 27 16