Công Ty TNHH Hải Đông Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Hàn Lincoln Electric

Thiết Bị Sản Phầm Lincol Electric

 

MÁY HÀN TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT

THÔNG TIN SẢN PHẨM TELWIN là một công ty dẫn đầu  trên toàn thế giới trong việc sản xuất các loại […]

Máy hàn hồ quang Invertec V155-S Lincoln

Thông tin sản phẩm Công Ty TNHH Hải Đông  chuyên cung cấp thiết bị sản phẩm Lincoln Tập đoàn Điện […]

Máy hàn hồ quang IDEALARC 250

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Máy hàn hồ quang Inverte V275-S

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Máy hàn hồ quang Idealarc R3R-400

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Máy hàn hồ quang IDEALARC R3R 500

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Insulator 350 KP2773-2-B25

Insulator 350 KP2773-2-B25   No PART NUMBER DESCRIPTION 1 Equivalent tip Contact Tip .045 KP15HFC-45  2 KP15HFC-116 Contact Tip 1/16 […]

Magnum gun 350-Pro K2652-1

No PART NUMBER DESCRIPTION UNIT 1 Equivalent tip Contact Tip .045 KP15HFC-45  pcs 2 KP15HFC-116 Contact Tip 1/16 pcs 3 […]

Nozzle 1.2 mm lincohn

No PART NUMBER DESCRIPTION UNIT 1 Equivalent tip Contact Tip .045 KP15HFC-45  pcs 2 KP15HFC-116 Contact Tip 1/16 pcs 3 […]