Thiết bị đánh lửa Pilot

Điểm nổi bật: Thiết bị đánh lửa Pilot của FlarOman có độ tin cậy cao. Nhiệt kế tiêu chuẩn sử […]

Thiết bị đánh lửa điện tử Pilot

Điểm nổi bật: Thiết bị đánh lửa điện tử Pilot của FlarOman có độ tin cậy cao. Đánh lửa điện […]

Sub-sonic flare tips

Điểm nổi bật: Thường được sử dụng cho các hoạt động của dòng sub-sonic LP/AP Duy trì ngọn lửa ổn […]

Steam/Gas Assisted Flare Tips

Đặc điểm nổi bật: Được thiết kế để cung cấp cho các hoạt động đốt khí có ít khói thoát […]

Sonic flare tips

Điểm nổi bật: Được thiết kế để sử dụng trong các hoạt động dòng sonic HP. Luôn duy trì ngọn […]

Air assisted flare tips

Đặc điểm nổi bật: Được thiết kế để cung cấp cho hoạt động đốt khí có ít khói thoát ra […]

Ống đốt khí

Điểm nổi bật: Thiết kế các dây giằng-hỗ trợ ống đuốc, thiết kế Derrick tự hỗ trợ ống đuốc. Flatforms […]

Các sản phẩm đi kèm

Điểm nổi bật: Hệ thống đốt khí thải và oxy hóa nhiệt Thu hồi khí đốt/Thiết kế ngọn lửa khi […]

FLAROMAN

Công ty TNHH Hải Đông là nhà phân phối các đầu đuốc đốt và thiết bị hỗ trợ từ hãng […]