Air assisted flare tips

Đặc điểm nổi bật:

  • Được thiết kế để cung cấp cho hoạt động đốt khí có ít khói thoát ra bên ngoài ống đuốc.
  • Thường được sử dụng trong các ứng dụng sub-sonic LP/AP
  • Thiết kế duy trì ngọn lửa ổn định và trộn không khí / khí
  • Tấm chắn gió (Windshroud) phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.