Ống đốt khí

Điểm nổi bật:

  • Thiết kế các dây giằng-hỗ trợ ống đuốc, thiết kế Derrick tự hỗ trợ ống đuốc.
  • Flatforms và Ladders theo yêu cầu của khách hàng
  • Thiết kế và sản xuất các ống đuốc (Flare Stack)
  • Các đèn cảnh báo máy bay với ICAO code