Sub-sonic flare tips

Điểm nổi bật:

  • Thường được sử dụng cho các hoạt động của dòng sub-sonic LP/AP
  • Duy trì ngọn lửa ổn định.
  • Tấm chắn vận tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn API phù hợp cho các ứng dụng khác nhau.