Thiết bị đánh lửa điện tử Pilot

Điểm nổi bật:

  • Thiết bị đánh lửa điện tử Pilot của FlarOman có độ tin cậy cao.
  • Đánh lửa điện tử được thiết kế với công nghệ tiên tiến.
  • Nhiệt kế tiêu chuẩn sử dụng để đo nhiệt độ của Flare đã được chứng minh.
  • Bảng điều khiển thiết bị đánh lửa dựa trên PLC (ICP).
  • Thiết kế chắc chắn.