Đầu cốt, đầu cốt đồng, đầu cốt Hex

Chuyên bán đầu cốt , đầu cốt đồng , đầu cốt Hex, đầu cos đồng, đầu cos Hex, đầu cos

Hãng : Hex ; Xuất xứ : INDIA

Hàng có CO, CQ.

Bảo hành theo tiêu chuẩn của hảng.đầu cốt đồng

STT Thông tin sản phẩm
1 CABLE PLUG 300mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
2 CABLE PLUG 240mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
3 CABLE PLUG 150mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
4 CABLE PLUG 70mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
5 CABLE PLUG 300mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
6 CABLE PLUG 150mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
About sales34