Đầu cốt, đầu cốt đồng, đầu cốt Hex

Chuyên bán đầu cốt , đầu cốt đồng , đầu cốt Hex, đầu cos đồng, đầu cos Hex, đầu cos

Hãng : Hex ; Xuất xứ : INDIA

Hàng có CO, CQ.

Bảo hành theo tiêu chuẩn của hảng.đầu cốt đồng

STTThông tin sản phẩm
1CABLE PLUG 300mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
2CABLE PLUG 240mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
3CABLE PLUG 150mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
4CABLE PLUG 70mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
5CABLE PLUG 300mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW
6CABLE PLUG 150mm2 M12-DOUBLE HOLE
WITHINSPECTION WINDOW

Hãy truy cập vào Fanpage để được xem và nghe tư vấn về sản phẩm chất lượng nhất.

Hot line: 0986.53.59.59