Khách hàng

Tổng Công Ty CP DVKT Dầu Khi Việt Nam

xem chi tiết

Công Ty DV Cơ Khí Hàng Hải  PTSC (PTSC M&C)

xem chi tiết

Tổng Công Ty Khí Việt Nam

xem chi tiết

Công Ty CP Chế Tạo Giàn Khoan Dầu Khí

xem chi tiết

Tổng Công Ty Phân Bón hóa Chất Dầu Khí

xem chi tiết

Công Ty CP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khi.

xem chi tiết

Công Ty CP Kết Cấu Kim Loại  & Láp Máy Dầu Khí

xem chi tiết

Công Ty Điều Hành Dầu Khí Biển Đông

 

Tổng Công Ty Phát Điện 3

xem chi tiết

Liên Doanh Việt Nga – Vietsopetro

xem chi tiết

Hoàng Long JOC

xem chi tiết

Hoàn Vũ JOC

xem chi tiết

Công Ty CP DV Khai Thác Dầu Khi PTSCCông Ty CP DV Lắp Đặt Vận Hành & Bảo Dưỡng Công Trìn Dầu Khi Biển PTSC – xem chi tiếtCông Ty LIên Doanh Điều Hành Cửu Long

 

Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam

xem chi tiết

Công Ty Cơ Khí & Xây Dựng Posco

xem chi tiết

Công Ty Đường Ống Khí Nam Côn Sơn