Công Ty TNHH Hải Đông Chuyên Cung Cấp Thiết Bị Hàn Lincoln Electric

Thiết Bị Sản Phầm Lincol Electric

 

MÁY HÀN TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT

THÔNG TIN SẢN PHẨM TELWIN là một công ty dẫn đầu  trên toàn thế giới trong việc sản xuất các loại […]

Máy hàn hồ quang Invertec V155-S Lincoln

Thông tin sản phẩm Công Ty TNHH Hải Đông  chuyên cung cấp thiết bị sản phẩm Lincoln Tập đoàn Điện […]

Máy hàn hồ quang IDEALARC 250

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Máy hàn hồ quang Inverte V275-S

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Máy hàn hồ quang Idealarc R3R-400

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

IDEALARC® R3R-500 STICK WELDER

Thông tin sản phẩm Tập đoàn Điện Lincoln, có trụ sở tại Cleveland, Ohio, Mỹ dẫn đầu thế giới trong […]

Súng hàn Lincoln

Thông tin sản phẩm Súng hàn Lincoln   No PART NUMBER DESCRIPTION UNIT 1 Equivalent tip Contact Tip .045 KP15HFC-45  […]

Súng hàn Lincoln Magnum gun 350-Pro K2652-1

TT Mô tả ĐVT 1 Béc hàn 1.2 mm (KP15HFC-45) hoặc tương đương Cái 2 Béc hàn 1.6 mm (KP15HFC-116) […]

Bép cắt Lincoln 1.2mm

TT Mô tả ĐVT 1 Béc hàn 1.2 mm (KP15HFC-45) hoặc tương đương Cái 2 Béc hàn 1.6 mm (KP15HFC-116) […]