Bép cắt Lincoln 1.2mm

bep cat lincohn 1.2mm

TT Mô tả ĐVT
1 Béc hàn 1.2 mm (KP15HFC-45) hoặc tương đương Cái
2 Béc hàn 1.6 mm (KP15HFC-116) Cái
3 Ống phân khí 500A (KP55SW) Cái
4 Ống bảo vệ khí (KP25CT-62) Cái
5 Insulator KP35CT Cái
6 Con lăn cấp dây 1.2mm (KP1697-045C) Cái
7 Con lăn cấp dây 1.6mm (KP1697-1/16C) Cái
8 Súng hàn Magnum Gun 550 K598-7 C/W Cái
9 Connector kit K613-1 Cái
10 Béc hàn 1.2 mm (KP2744-045-B100) Cái
11 Béc hàn 1.6 mm (KP2744-116-B100) Cái
12 Ống phân khí (KP2746-1-B25) Cái
13 Ống bảo vệ khí (KP2742-1-50R-B25) Cái
14 Insulator 350 KP2773-2-B25 Cái
15 Con lăn cấp dây 1.2mm (KP1696-045S) Cái
16 Con lăn cấp dây 1.6mm (KP1696-1/16S) Cái
17 Súng hàn Magnum gun 350-Pro K2652-1 C/W Cái
18 Connector Kit K466-10 Cái
About sales34