Bép cắt Lincoln 1.2mm

bep cat lincohn 1.2mm

TTMô tảĐVT
1Béc hàn 1.2 mm (KP15HFC-45) hoặc tương đươngCái
2Béc hàn 1.6 mm (KP15HFC-116)Cái
3Ống phân khí 500A (KP55SW)Cái
4Ống bảo vệ khí (KP25CT-62)Cái
5Insulator KP35CTCái
6Con lăn cấp dây 1.2mm (KP1697-045C)Cái
7Con lăn cấp dây 1.6mm (KP1697-1/16C)Cái
8Súng hàn Magnum Gun 550 K598-7 C/WCái
9Connector kit K613-1Cái
10Béc hàn 1.2 mm (KP2744-045-B100)Cái
11Béc hàn 1.6 mm (KP2744-116-B100)Cái
12Ống phân khí (KP2746-1-B25)Cái
13Ống bảo vệ khí (KP2742-1-50R-B25)Cái
14Insulator 350 KP2773-2-B25Cái
15Con lăn cấp dây 1.2mm (KP1696-045S)Cái
16Con lăn cấp dây 1.6mm (KP1696-1/16S)Cái
17Súng hàn Magnum gun 350-Pro K2652-1 C/WCái
18Connector Kit K466-10Cái