P10 Choke valve

Thông tin sản phẩm P10 Choke valve

  • Tên sản phẩm: P10 Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 10″, 12″
  • Áp suất tối đa: 6.000 Psi