P25E Choke valve

Thông tin sản phẩm P25E Choke valve

  • Tên sản phẩm: P25E Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 2″, 2.5″, 3″, 4″
  • Áp suất tối đa: 15.000 Psi

P25E Choke valve