P2E Choke valve

Thông Tin Sản Phẩm P2E Choke valve

  • Tên sản phẩm: P2E Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 2″, 2.5″, 3″
  • Áp suất tối đa: 10.000 Psi

P2E choke valve