P3E Choke valve

Thông tin sản phẩm P3E Choke valve

  • Tên sản phẩm: P3E Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 2.5″, 3″, 4″
  • Áp suất tối đa: 10.000 Psi

P3E Choke valve