P4E Choke valve

Thông tin sản phẩm P4E Choke valve

  • Tên sản phẩm: P4E Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 4″, 5″, 6″
  • Áp suất tối đa: 10.000 Psi

P4E Choke valve