P5E Choke valve

Thông tin sản phẩm P5E Choke valve

  • Tên sản phẩm: P5E Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 5″, 6″
  • Áp suất tối đa: 15.000 Psi

P5E Choke valve