P6 Choke valve

Thông tin sản phẩm P6 Choke valve

  • Tên sản phẩm: P6 Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 6″, 8″
  • Áp suất tối đa: 6.000 Psi

P6 Choke valve