P8 Choke valve

Thông tin sản phẩm P8 Choke valve

  • Tên sản phẩm: P8 Choke valve
  • Dạng van: Vuông góc
  • Kiểu kết nối: Mặt bích 8″, 10″
  • Áp suất tối đa: 6.000 Psi

P8 Choke valve