Ắc quy Midac

Midac Batteries Hải Đông là đơn vị phân phối ở Việt Nam chuyên cung cấp các dòng pin công nghiệp […]

Ắc quy Midac OPzV

Midac OPzV 2V cells range from 150Ah to 3000Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates: Tubular plate with lead-tin-calcium grid alloy Negative […]

Ắc quy Midac OPzS

Midac OPzS Multi-cell batteries range from 50Ah to 300Ah and 2V cells from 100Ah to 3000Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates:Tubular […]

Ắc quy Midac MTM

Midac MTM Multi-cell batteries from 41Ah to 231Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates: Flat pasted plate with lead-tin-calcium grid alloy (radial design) […]

Ắc quy Midac MSP

Midac MSP 2V cells from 119Ah to 525Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates: Tubular plate with lead selenium grid alloy (Sb < […]

Ắc quy Midac MOG

Midac MOG Multi-cell batteries from 50Ah to 300Ah and 2V cells from 100Ah to 2000Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates: Thick flat […]

Ắc quy Midac MHP

Midac MHP Multi-cell batteries from 25Ah to 200Ah and 2V cells from 200Ah to 1500Ah. Thông số kỹ thuật Positive plates: Thick […]

Ắc quy Midac MFT

Midac MFT Multi-cell batteries from 50Ah to 175Ah. Thông số kỹ thuật : Positive plates: Thick flat pasted plate with lead-tin-calcium grid […]