Cụm ray đỡ bi

Ray đỡ bi Omnitrack được chế tạo theo yêu cầu riêng của khách hàng, linh hoạt trong vận chuyển hàng hóa. Lý tưởng cho các kho tiêu thụ thường xuyên, các đường ray có thể được lặp đặt riêng tạo thành một bệ gối đỡ bi vận chuyển, sử dụng các giá cố định hoặc được bắt vít với nhau và có hoặc không có ống đệm,

Chiều dài tiêu chuẩn 400mm & 600mm tích hợp nhanh chóng trong quá trình lắp đặt con lăn băng tải hiện có. Có thể tùy chọn nhiều loại vật liệu cho gối đỡ bi.