Gối đỡ bi vận chuyển loại nhẹ (L series)

Chỉ bằng thao tác ấn là có thể lắp đặt, thay thế gối đỡ bi, rất tiện lợi cho các bề mặt mà chỉ tiếp cận được từ 1 bên.

Bù đắp cho sự bất thường trong đường kính gối đỡ bi bằng cách sử dụng tùy chọn (lò xo thép) ‘K-clip’ hoặc (thép không gỉ) ‘C-clip’. Khi sử dụng các option kẹp thì kích thước ‘A’ & ‘B’ trở thành ‘A *’ & ‘B *’.

Vật liệu tiêu chuẩn: Bi thép carbon, mạ kẽm.