(English) Air Chipper CH-16

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).