Vít lục giác chìm DIN

Vít lục giác chìm DIN

Nhà sản xuất/ xuất xứ: Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam

1300269042phpThumb_generated_thumbnailjpg

Đường kính:  M3 –>  M40
Bước ren:  0.5–> 3.5 mm
Chiều dài:  5 –> 250 mm
Xử lý bề mặt:  nhuộm đen, xi trắng…