Cảm biến lực nén

Cảm biến lực nén

Phù hợp đo tải nén chính xác trong các điều kiện khắc nghiệt.

Cảm biến lực nén

Cảm biến lực nén

Phạm vi của cảm biến tải trọng từ 2 tấn đến 1000 tấn.

Thiết kế dạng cell phù hợp chính xác cho ứng dụng của khách hàng.

Thiết kế dạng thép không rỉ, bền, chắc chắn.

Độ chính xác nhỏ hơn 1%.

Tải trọng thử 200% (Tuân theo LOLER).

Hệ số an toàn 5:1.

Có mũ chụp trên đỉnh.

Nhiệt độ hoạt động -20°C to +80°C

Vỏ bảo vệ IP67

Từng cảm biến tải đều được kiểm tra và chứng nhận.

Sẵn có cả 2 loại không dây và có dây cáp.

Tất cả cảm biến tải sẵn có theo ATEX Zones 0, 1 và 2.

Riêng ATEX Zone 0 chỉ có đối với loại có dây cáp.

Có thể cấp cả loại ngâm chìm trong nước theo yêu cầu.