Chốt định vị đo tải

Chốt định vị đo tải

Giám sát tải chính xác theo thời gian thực của bất cứ tải liên kết trên chốt định vị đo tải.

Phù hợp cho tất cả các ứng dụng công nghiệp bao gồm xây dựng, tự động hoá nhà máy, hàng hải, ngoài biển hay thậm chí dưới biển.

Dải tiêu chuẩn từ 2 tấn đến 2000 tấn.

Chốt định vị đo tải được thiết kế phù hợp chính xác với từng ứng dụng.

Thiết kế thép không rỉ, bền, chắc,khoẻ, chịu lực căng tốt.

Độ chính xác 1%

Tải trọng thử 150%

Hệ số an toàn 5:1

Các option đầu ra bao gồm mV, mA, V, RS232 và các đầu ra khác theo yêu cầu.

Thiết kế cầu đơn, kép và dự phòng.

Có cả phiên bản không dây và có dây cáp.

Phiên bản sử dụng dây cáp dài 5m và có đầu bịt cáp (gland).

Có phiên bản Plugin (cắm-tháo).

Vỏ bảo vệ IP67.

Các phiên bản ATEX cho Zones 0, 1 and 2.

Từng chốt định vị đo tải được kiểm tra và chứng nhận.