Cáp vải bản tròn vòng tròn

Cáp vải bản tròn vòng tròn – Round sling Endless   Được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ và […]

Cáp vải bản tròn hai đầu mắt

Cáp vải bản tròn hai đầu mắt – Round sling eye to eye       Được sử dụng trong […]

Cáp vải bản dẹt vòng tròn

Cáp vải bản dẹt vòng tròn –  Webbing sling – Endless   Được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ và […]

Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt

Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt –  Webbing sling eye to eye           Được sử […]