Đồng hồ đo lưu lượng khí CO2

Đồng hồ đo lưu lượng khí CO2 220V, Model 194CR-25L-220V, Hãng sản xuất: Gentec/Trung Quốc. Bộ điều áp khí CO2: […]

Đồng hồ đo áp suất điện tử

Đồng hồ đo áp suất điện tử được dùng để đo áp suất một cách chính xác hơn so với […]

Đồng hồ áp suất Diagramph

Đồng hồ áp suất màng (Diaphragm seal pressure gauge) thực chất là một loại dong ho ap suat có gắn […]

Đồng hồ áp suất Stainless steel

Đồng hồ áp suất Stainless steel là đồng hồ ứng dụng CDA (Clean Dry Air), thích hợp cho môi trường […]

Đồng hồ áp suất

Đồng hồ áp suất THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM Bourdon Tube Pressure Gauges Dry EN 837-1 without filling, wetted […]