BỘ DỤNG CHỐNG CHÁY NỔ

BỘ DỤNG CỤ CHỐNG CHÁY NỔ
Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)
– Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 set dung cu

Ứng dụng: thích hợp cho các giàn khoan dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, lắp đặt khí thiên nhiên, các nhà máy đạn dược, nhà máy sơn, các nhà máy đường, hầm chứa ngũ cốc, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp khác, nơi mà các công cụ an toàn không phát tia lửa được yêu cầu

Đặc tính kỹ thuật:

CODEPcs.Composition
743807012414″ HEAVY DUTY PIPE WRENCH9.5
743807017410mm COMBINATION WRENCH9.5
743807017511mm COMBINATION WRENCH9.5
743807017612mm COMBINATION WRENCH9.5
743807017713mm COMBINATION WRENCH9.5
743807017814mm COMBINATION WRENCH9.5
7438070181 17mm COMBINATION WRENCH9.5
743807018319mm COMBINATION WRENCH9.5
743807018622mm COMBINATION WRENCH9.5
7438071596PHILIPS PH2 SCREWDRIVER9.5
74380715858×150 SCREWDRIVER9.5
743807011810″ ADJUSTABLE WRENCH9.5
7438070102200mm UNIVERSAL PLIER9.5
7438070106 200mm LONG NOSE PLIER9.5
7438070526338mm CLAW HAMMER9.5
7438061581 4x16x240mm BRUSH9.5
743807374748x300mm SCRAPER0
743807047230mmx200mm SCRAPPER9.5
7438071613250mm KNIVES9.5
743807011010″ GROOVE JOINT9.5
7438051056ALUMINIUM TOOL CASE9.5

Chúng tôi chuyên cung cấp dụng cụ chống cháy nổ, dụng cụ bảo hộ, dụng cụ bảo hộ lao động