BỘ DỤNG CHỐNG CHÁY NỔ

BỘ DỤNG CỤ CHỐNG CHÁY NỔ
Hãng sản xuất: Ega Master  (EU)
– Vật liệu: Copper Beryllium Alloy (Cu-Be) hoặc Aluminium Bronze alloy (Al-Bron)

 set dung cu

Ứng dụng: thích hợp cho các giàn khoan dầu khí, nhà máy hóa dầu, nhà máy lọc dầu, lắp đặt khí thiên nhiên, các nhà máy đạn dược, nhà máy sơn, các nhà máy đường, hầm chứa ngũ cốc, khai thác mỏ và các ngành công nghiệp khác, nơi mà các công cụ an toàn không phát tia lửa được yêu cầu

Đặc tính kỹ thuật:

CODE Pcs. Composition
74380 70124 14″ HEAVY DUTY PIPE WRENCH 9.5
74380 70174 10mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70175 11mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70176 12mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70177 13mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70178 14mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70181  17mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70183 19mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 70186 22mm COMBINATION WRENCH 9.5
74380 71596 PHILIPS PH2 SCREWDRIVER 9.5
74380 71585 8×150 SCREWDRIVER 9.5
74380 70118 10″ ADJUSTABLE WRENCH 9.5
74380 70102 200mm UNIVERSAL PLIER 9.5
74380 70106  200mm LONG NOSE PLIER 9.5
74380 70526 338mm CLAW HAMMER 9.5
74380 61581  4x16x240mm BRUSH 9.5
74380 73747 48x300mm SCRAPER 0
74380 70472 30mmx200mm SCRAPPER 9.5
74380 71613 250mm KNIVES 9.5
74380 70110 10″ GROOVE JOINT 9.5
74380 51056 ALUMINIUM TOOL CASE 9.5

Chúng tôi chuyên cung cấp dụng cụ chống cháy nổ, dụng cụ bảo hộ, dụng cụ bảo hộ lao động