Búa chống cháy nổ Ega

 • 1-Tên sản phẩm : Búa chống cháy nổ Ega – Non sparking Hammers
 • Mã sản phẩm: 72153
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ:
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua

Mô tả:

* Hảng sản xuất: Ega Master _Tây Ban Nha

* Model: 72153

*Vật liệu: CO-BE

BERYLLIUM COPPER

Code Units to add to cart
72153 340 200 98 950
 • 2-Tên sản phẩm : Búa chống cháy nổ Ega 72151 – Non sparking Hammers
 • Mã sản phẩm: 72151
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ: Tây Ban Nha
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua-1

Mô tả:

Hảng sản xuất: Ega Master _Tây Ban Nha

Model: 72151

Vật liệu: CO-BE

FIREMAN TYPE AXE

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - FIREMAN_TYPE_AXE - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code Units to add to cart
72151 340 145 82 1.3
 • 3-Tên sản phẩm : Đầu búa chống cháy nổ – ANVIL BLOCK
 • Mã sản phẩm: 73734
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ: Tây Ban Nha
 • Hãng sản xuất: Ega Master

Mô tả:

ANVIL BLOCK

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - ANVIL_BLOCK - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

Code Units to add to cart
73734 92x92x63 3 Units to add to cart
73736 111x111x75 5 Units to add to cart
73738 160x160x114 16
 • 4-Tên sản phẩm : Búa cày chống cháy nổ – MALLET HAMMER
 • Mã sản phẩm: 72796
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ: Tây Ban Nha
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua-2

Mô tả:

BRASS MALLET

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - BRASS_MALLET - BRASS

Code Units to add to cart
72796 900 4500 Units to add to cart
72797 900 5400 Units to add to cart
72798 900 7650 Units to add to cart

COPPER MALLET

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - COPPER_MALLET - COPPER

Code Units to add to cart
72799 350 1350