Búa chống cháy nổ Ega

 • 1-Tên sản phẩm : Búa chống cháy nổ Ega – Non sparking Hammers
 • Mã sản phẩm: 72153
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ:
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua

Mô tả:

* Hảng sản xuất: Ega Master _Tây Ban Nha

* Model: 72153

*Vật liệu: CO-BE

BERYLLIUM COPPER

CodeUnits to add to cart
7215334020098950
 • 2-Tên sản phẩm : Búa chống cháy nổ Ega 72151 – Non sparking Hammers
 • Mã sản phẩm: 72151
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ: Tây Ban Nha
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua-1

Mô tả:

Hảng sản xuất: Ega Master _Tây Ban Nha

Model: 72151

Vật liệu: CO-BE

FIREMAN TYPE AXE

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - FIREMAN_TYPE_AXE - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

CodeUnits to add to cart
72151340145821.3

Mô tả:

ANVIL BLOCK

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - ANVIL_BLOCK - BERYLLIUM_COPPER

BERYLLIUM COPPER

CodeUnits to add to cart
7373492x92x633Units to add to cart
73736111x111x755Units to add to cart
73738160x160x11416
 • 4-Tên sản phẩm : Búa cày chống cháy nổ – MALLET HAMMER
 • Mã sản phẩm: 72796
 • Giá: LH
 • Xuất Xứ: Tây Ban Nha
 • Hãng sản xuất: Ega Master

bua-2

Mô tả:

BRASS MALLET

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - BRASS_MALLET - BRASS

CodeUnits to add to cart
727969004500Units to add to cart
727979005400Units to add to cart
727989007650Units to add to cart

COPPER MALLET

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Hammers,_Picks_And_Axes - COPPER_MALLET - COPPER

CodeUnits to add to cart
727993501350