Mỏ lết chống cháy nổ cao cấp

mo let

Mô tả:

Mỏ lết chống cháy nổ Ega Master 71451

Hãng sản xuất: Ega Master- Tây Ban Nha

Model: 71451

Vật liệu: Aluminium Bronze

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Adjustable_Wrench - ADJUSTABLE_WRENCH - ALUMINIUM_BRONZE

 

ALUMINIUM BRONZE

 
CodeUnits to add to cart
     
714516″-150mm20160Units to add to cart
714528″-200mm25330Units to add to cart
7145310″-250mm30550Units to add to cart
7145412″-300mm35850Units to add to cart
7145515″-375mm481250Units to add to cart
7145618″-450mm562000Units to add to cart
7145724″-600mm653100Units to add to cart
7531636″-900mm757800Units to add to cart

Tag: mo let chong chay no cao cap