Tuốc nơ vít chống cháy nổ Ega Master

Tuốc vít chống cháy nổ Ega Master

  • Product Name: Explosion-proof screws Bowl EGA 72 279
    Product code: 72279
    Origin: Spain
    Manufacturer: EGA Master

tuoc no vit

Describe:

EGA explosion-proof screwdriver

Manufacturer: EGA Master – Spain

Model: 72 279

Material: Aluminium bronze

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Screwdrivers - SLOTTED - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

CodeUnits to add to cart
      
722795038235Units to add to cart
72280504.58243Units to add to cart
722817538235Units to add to cart
722827548245Units to add to cart
7228375510370Units to add to cart
7228410048245Units to add to cart
72285100510375Units to add to cart
72286100610385Units to add to cart
722871256112100Units to add to cart
722881506112110Units to add to cart
722891507112125Units to add to cart
722901508112140Units to add to cart
722912008112165Units to add to cart
722922509112185Units to add to cart
7229320010112260Units to add to cart
7229430010112230Units to add to cart
7229525011112240Units to add to cart
7229630011112290Units to add to cart
7229735011112320Units to add to cart

Ngoài ra Eastern Sea còn cung cấp các sản phẩm chuyên dụng khác như thiết bị nâng hạ, phụ tùng ngành hàn