Tuốc nơ vít chống cháy nổ Ega Master

Tuốc vít chống cháy nổ Ega Master

  • Product Name: Explosion-proof screws Bowl EGA 72 279
    Product code: 72279
    Origin: Spain
    Manufacturer: EGA Master

tuoc no vit

Describe:

EGA explosion-proof screwdriver

Manufacturer: EGA Master – Spain

Model: 72 279

Material: Aluminium bronze

Non_Sparking_ATEX_/_IECEX - Non_sparking_Screwdrivers - SLOTTED - ALUMINIUM_BRONZE

ALUMINIUM BRONZE

Code Units to add to cart
           
72279 50 3 82 35 Units to add to cart
72280 50 4.5 82 43 Units to add to cart
72281 75 3 82 35 Units to add to cart
72282 75 4 82 45 Units to add to cart
72283 75 5 103 70 Units to add to cart
72284 100 4 82 45 Units to add to cart
72285 100 5 103 75 Units to add to cart
72286 100 6 103 85 Units to add to cart
72287 125 6 112 100 Units to add to cart
72288 150 6 112 110 Units to add to cart
72289 150 7 112 125 Units to add to cart
72290 150 8 112 140 Units to add to cart
72291 200 8 112 165 Units to add to cart
72292 250 9 112 185 Units to add to cart
72293 200 10 112 260 Units to add to cart
72294 300 10 112 230 Units to add to cart
72295 250 11 112 240 Units to add to cart
72296 300 11 112 290 Units to add to cart
72297 350 11 112 320 Units to add to cart

Ngoài ra Eastern Sea còn cung cấp các sản phẩm chuyên dụng khác như thiết bị nâng hạ, phụ tùng ngành hàn